پروفایل

نمایندگی انحصاری ایران سوییچ

نمایندگی انحصاری ایران سوئیچ-تامین تجهیزات برق فشار متوسط-
فروش انواع محصولات پارس سوئیچ-سکسیونر ایران سوئیچ-سکسیونر پارس سوئیچ
-دژنکتورگازی پارس سوئیچ-دژنکتور خلاء پارس سوئیچ
-انواع دژنکتورهای گازی Sf6-سکسیونرقابل قطع-سکسیونرساده-سکسیونر هوایی
-دژنکتورخلاء زیمنس-کنتاکتور خلاء زیمنس-VP4 پارس سوئچ-انواع رله های کمکی زیمنس-7PA2732-7PA3032-7PA2331-انواع رله های آلستوم-MVAJ11-MVAJ21-MCGG52-انواع رله هایMICOM-MICOM P120-MICOM P121-MICOM P122-P123-P441-P442-P443-P141-P142-P143-P220-P631-P632-P633-P921-P922-P923-مقره تابلویی-مقره سکسیونر
-لوازم یدکی سکسیونر ایران سوئیچ-لوازم یدکی سکسیونر درود کلید-سکسیونر درود کلید-کلید خلاء 24 کیلوولت زیمنس-رله ثانویه-MK2200-رله WIP-رله پرایمری همیان فن-رله ثانویه همیان فن-تجهیزات نصب رله پرایمری

 |